Waarom beroep doen op een ondernemingsloket?

De bedoeling is het creëren van één toegangspoort die startende en bestaande ondernemingen kunnen gebruiken voor het vervullen van alle administratieve formaliteiten. Het ondernemingsloket voert een aantal taken uit waarvoor de ondernemer vroeger contact moest opnemen met verschillende instanties.

Wat is een ondernemingsloket ?

De Erkende Ondernemingsloketten werden door de wet van 16 januari 2003 belast met de inschrijvingen van de handelaars- en ambachtslieden in de Kruispuntbank van Ondernemingen (vroeger handelsregister genoemd) en de voorafgaandelijke controle van een aantal vergunningen: 

  • de ondernemersvaardigheden (basiskennis bedrijfsbeheer, intersectorale beroepsbekwaamheid en/of sectorale beroepsbekwaamheid),
  • de machtiging voor ambulante handel,
  • de machtiging voor kermisactiviteiten,
  • de beroepskaart voor vreemdelingen,
  • de vergunning slager-spekslager,

Her Erkend Ondernemingsloket levert uitttreksels af uit de de KBO en activeert het ondernemingsnummer bij de B.T.W.-instanties.

Een Erkend Ondernemingsloket is een private organisatie met specifieke opdrachten en erkend door de overheid. Er zijn 9 Erkende Ondernemingsloketten; samen hebben zij meer dan 200 exploitatiezetels opgericht in steden en grote gemeenten.

Alle ondernemingsloketten zijn erkend als één- loket in het kader van de Europese Dienstenrichtlijn. Sinds 28.12.2009 trad de Europese Dienstenrichtlijn betreffende de één-loketten in werking, waarbij een belangrijke informatieopdracht wordt opgelegd door artikel 6 en 7 van de Dienstenrichtlijn. Het gaat om een uitgebreide en uitermate belangrijke informatieopdracht ten aanzien van de (potentiële) ondernemer (zowel Belgische als buitenlandse ondernemers) omtrent alle verplichtingen, vergunningen en formaliteiten om als ondernemer in België (zowel op federaal, gewestelijk als lokaal vlak) werkzaam te kunnen zijn.

Erkenning van de ondernemingsloketten

Ondernemingsloketten worden opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk (V.Z.W.) en alleen op initiatief van een werkgevers- of zelfstandigenorganisatie die vertegenwoordigd is in of erkend is door een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, een sociaal secretariaat of een kamer erkend door de Federatie des Kamers voor Handel en Nijverheid van België.

Om erkend te worden door de Minister bevoegd voor Middenstand mag het doel van de vereniging uitsluitende activiteiten omvatten die door de wet aan de ondernemingsloketten toegewezen zijn.

Sector UOL

De sector van de erkende ondernemingsloketten in België vervult een essentiële rol in het vereenvoudigen van administratieve processen en het bevorderen van een vlotte start en uitvoering van ondernemingsactiviteiten. Deze loketten fungeren als centrale toegangspunten waar zowel startende als gevestigde ondernemers terechtkunnen voor verschillende diensten en formaliteiten.

De voornaamste functie van erkende ondernemingsloketten is het vereenvoudigen van het opstartproces voor nieuwe bedrijven. Ze bieden begeleiding en ondersteuning bij de verschillende administratieve stappen die nodig zijn om een onderneming op te richten, zoals het aanvragen van een ondernemingsnummer, inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), en het regelen van diverse vergunningen.

Daarnaast spelen deze loketten een rol in het bijhouden en actualiseren van ondernemingsgegevens. Wijzigingen in bedrijfsgegevens, zoals adresveranderingen of veranderingen in de bedrijfsstructuur, worden via de ondernemingsloketten doorgegeven aan de relevante instanties, waardoor een correcte en up-to-date registratie wordt gewaarborgd.
Een ander belangrijk aspect van de erkende ondernemingsloketten is hun rol als informatiebron. Ze verstrekken informatie over relevante wet- en regelgeving, belastingen, sociale bijdragen en andere facetten die verband houden met het ondernemerschap. Dit helpt ondernemers om goed geïnformeerd te blijven en te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen.

Kortom, de sector van de erkende ondernemingsloketten in België draagt bij aan het stimuleren van een ondernemingsvriendelijk klimaat door administratieve lasten te verminderen en ondernemers te ondersteunen bij het navigeren door het complexe landschap van formaliteiten en regelgeving.

Enkele cijfers