Structuur van de UOL

De missie van de UOL

  • is onafhankelijk en verdedigt en bevordert de belangen van alle erkende ondernemingsloketten, leden van de Unie, op alle noodzakelijke niveaus
  • zorgt daartoe voor gezamenlijke boodschappen van de erkende ondernemingsloketten (EOL) en organiseert waar vereist gemeenschappelijke acties
  • is een referentiepartner voor de Overheid bij de totstandkoming en de uitvoering van de administratieve regelgeving die op (de uitvoering van de opdracht van) haar leden betrekking heeft
  • neemt het initiatief om de relaties van haar leden onderling dan wel met de Overheid te stroomlijnen
  • steunt haar leden in hun permanente inspanningen voor een kwalitatief hoogstaand dienstenaanbod.
  • steunt bij haar werking op de terreinkennis, ervaring en deskundigheid van haar leden.

De medewerkers van UOL