english - français - nederlands   |   ga terug naar:   
 
 

Heet van de naald

 

 
 

28/06/2019
Hervorming ondernemingsrecht : onderscheid niet-commercieel en commercieel opgeheven

 

 

» lees verder

 
 
 
 

16/02/2017
VESTIGINGSREGLEMENTERING BLIJFT ONVERKORT GEHANDHAAFD

 

Sedert een aantal weken is er heel wat te doen omtrent de mogelijke aanpassing van de vestigingsvoorwaarden voor gereglementeerde beroepen zowel wat betreft de basiskennis bedrijfsbeheer als de te bewijzen beroepskennis.

Het is inderdaad een feit dat op aandringen van Europa, de Belgische overheid verplicht wordt om initiatief te nemen.

Door de zesde staatshervorming is deze materie evenwel overgedragen naar de Regio’s en zijn dus Vlaanderen, Brussel en Wallonië verantwoordelijk voor deze regelgeving.

In een gezamenlijk overleg hebben de drie Regio’s beslist dat tot nader bericht de regelgeving onverkort door de erkende ondernemingsloketten moet toegepast worden.

Het op eigen initiatief versoepelen of zelfs niet toepassen van deze regelgeving kan voor de ondernemer verstrekkende gevolgen hebben indien de respectievelijke inspectiediensten al of niet op basis van een klacht deze inbreuk vaststellen.

Om die reden zal elke medewerker van een erkend ondernemingsloket de bestaande vestigingsreglementering , zonder mogelijkheid om hiervan af te wijken, blijven toepassen !

Zodra één of meerdere Regio’s de vestigingswetgeving vanaf een bepaald tijdstip aanpassen, zal voor elke ondernemer in die Regio de nieuwe wetgeving van toepassing zijn en dan ook toegepast worden.

 

» lees verder

 
 
EOL 008 LIANTIS ONDERNEMINGSLOKET

 

 
Benaming: EOL 008 LIANTIS ONDERNEMINGSLOKET
Straat & nr.: Sint-Clarastraat 48
Postcode: 8000
Gemeente: Brugge
Telefoon: 050/47 44 84
Fax:
Website: http://www.liantis.be
Uniek nummer: 008
 
« ga terug
» UOL - Unie van Ondernemingsloketten
   Rue d'Accolay straat 40 - 1000 Brussel
   T. 02/230.27.23 - F. 02/230.14.57 uol@synergie4.be
Aansprakelijkheid     Copyright DMenP